top of page
Végre elérhető az egyedülálló tudás:

Piramisjáték vagy nem az?

Mit ad neked ez a könyv?

 

Fel fogod tudni ismerni, hogy át akarnak-e verni téged, vagy egy valódi lehetőséggel állsz-e szemben!


Segíteni tudsz másoknak, hogy ne verhessék át őket sem!

 

Képes leszel eldönteni, hogy egy konkrét hálózatos üzletbe érdemes-e belekezdened!

 

A megoldás: ismerj meg  8 egyszerű lépést,

amit ha követsz, el tudsz kerülni minden csapdát!

 

A könyvben letölthető AJÁNDÉK tartalmakat is találsz!

 

Legyünk okosabbak a pilótajátékoknál!

A könyv célja:

Ezzel a könyvvel meg tudsz takarítani nagyjából
1.000.000 Ft-ot! Olvasd el!

 

E-mail: 

info@h2mlm.com

 

Közösségi oldalak:

  • s-facebook
  • s-linkedin

Egyetemek, ahol betették már a H2MLM-et a mar-keting tananyagba:

Elemzett cégek és modellek:

AJÁNLÁSOK

Hiánypótló könyv, sok jó tanáccsal azok számára, akik a direkt értékesítés, multi-level marketing, network marketing há-lózatok segítségével szeretnék saját sor-sukat a kezükbe venni. Szellemes és ol-vasmányos, érdekfeszítő és hasznos. Azoknak is ajánlom, akik már próbálkoz-tak hasonló üzleti tevékenységgel.

 

dr. Sipos Zoltán

intézetvezető, Zsigmond Király Főiskola, a köz-gazdaságtudomány kandidátusa, korábban a Magyar Tudományos Akadémia market­ing szakbizottság tagja.

Ajánlás? Nem, ez javaslat. Azt gondolom, hogy egy önma­gára adó és önma-gára vigyázni akaró és tudó em­bernek e könyv tartalmát ésszerű és célszerű is meg­ismernie. Mottóként az ősi tan: „Ki érd­ted, ha te önma­gadért nem?”

 

dr. Korn József (-2015)

Ügyvéd, üzletember akinek legnagyobb sikere önmaga szerint „az elért 67 életév,  az ennek során megszerzett (ráragadt) ismeret­állomány, tapasztalat, talán tudás és az ezekből levont konzek­vencia racionális elemzése”.

...Részleteiben megismeri az MLM cégek működését, felhívja a fi­gyelmet arra, hogy milyen fontos szempontokat figyel-jenek már a döntés előtt az adott cégnél.

Mindenkinek tudom ajánlani ezt a köny-vet, akit csak egyszer is megkerestek MLM ajánlattal. Attól függetlenül, hogy ezzel üzlet­szerűen vagy csak vásárlóként, esetleg külső figyelőként kíván foglalkoz-ni.

 

Czimbalmos Árpád

Magyar Gazdag Papa Klub vezető

www.richdadclub.hu

bottom of page